ХҮЧИН

Friday, January 16, 2009
Хүчингийн гэмт хэрэг нь эмэгтэй хүнийг хүйсээр ялгаварлан гадуурхаж, дорд үзэн, бэлгийн дур хүслээ хангах хэрэглүүр мэт ойлгодог нийгмийн сэтгэл зүйгээс үүдэлтэй үйддэгддэг гэмт хэргийн нэг хэлбэр юм. Энэ нь зөвхөн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйн бие цогцос бопон сэтгэл санааны хохирлын асуудал төдийгүй хүний эрхийн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн, эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдал, хувь хүний "халдашгүй чөлөөтэй байх" эрхийн эсрэг хийж байгаа гэмт үйлдэл юм.
Хохирогчид хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлэх, эсхүл бусдын биеэ хамгаалж
чадахгүй байдлыг далимдуулан хурьцал үйлдсэн бол таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. (Эрүүгийн хууль - 126.1)

Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1989.10.1-ны өдрийн 28 тоот тогтоол)


Хүч хэрэглэж хурьцал үйлдэх гэдэг нь гэмт этгээд хохирогчийн биед гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний эсэргүүцлийг хүчээр няцааж хурьцал үйлдсэн байхыг хэлнэ.

Айлган сүрдүүлж хурьцал үйлдэх гэдэг нь гэмт этгээд хохирогчийн зүгээс үзүүлсэн эсэргүүцлийг дарах зорилгоор хохирогч болон түүний садан төрлийн хүмүүст нэн даруй хүч хэрэглэх, ална, хүнд гэмтэл учруулна, шатаана, зодно гэх мзтээр айлган сүрдүүлэх, түгшүүр төрүүлэх, улмаар хохирогчийн амь бие, эрүүл мэндэд бодитой хохирол учруупахаар айлган заналхийлэх замаар хурьцал үйлдсэн байхыг хэлнэ.

Хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж хурьцал үйлдэх гэдэг нь
хохирогч биеийн эрүүл мэнд, санаа сэтгэлийн хувьд өөрт нь тохиолдож байгаа үйл явдлыг ойлгож, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадваргүй буюу эсэргүүцэл үзүүлж чадахгүй байгааг далимдуулж хурьцал үйлдэхийг хэлнэ.

Хүчингийн гэмт хэргийн объект нь эмэгтэй хүний бэлгийн эрх чөлөө, хүний халдашгүй байдал байдаг учраас хүчингийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн нь хохирогч руу довтолгоо эхэлсэн үеэр төгсгөл болно.

Хохирогч хүчиндүүлсэн эсэхийг тогтоох гол шинж нь гэмт этгээдийн халдлагын эсрэг тодорхой эсэргүүцэп үзүүлсэн буюу хурьцал үйлдэхийг зөвшөөрөөгүй байдгийг анхаарвал зохино.

Хүчингийн гэмт хэргийг санаатайгаар эхэлсэн боловч гэмт этгээдийн хүсэл зоригоос үл
хамаарах шалтгаанаар төгс үйлдэж чадаагшй тохиолдолд гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан хэмээн үзэж хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ. (Энэхүү тайлбар урьд нь мөрдөгдөж байсан Эрүүгийн хуулийн 112-р зүйпийг тайлбарласан болно)

Хүчингийн гэмт хэргийг
 • хохирогчийг тохуурхан даажигнаж, зовоон тарчлааж;

 • хүндэвтэр буюу хүнд гэмтэл учруулж;

 • насанд хүрээгүй хүнийг;

 • бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг үйлдсэн бол таваас дээш арван
  жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.(Эрүүгийн хуулийн - 126.2)


 • Энэ хэргийг онц аюултай гэмт хэрэгтэн, зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл үйлдсэн, уг хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, бусад онц хүнд хор уршиг учирсан, эсхүл бага насны өөрөөр хэлбэл арван дөрвөн насанд хүрээгүй хүүхдийг хучиндсэн бол арван таваас дээш хорин таван жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл цаазаар авах ял шийтгэнэ. (Эрүүгийн хуулийн - 126.3)

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1992.2.08-ны өдрийн 100 тоот тогтоол)


  Онц хүнд хор уршиг гэдэгт хүнд гэмтлийн улмаас хохирогч байнгын тахир дутуу буюу сэтгэл мэдрэпийн эдгэршгүй өвчтэй болсон, амиа хорлоход хүрсэн, хүүхдээ дутуу төрүүлсэн, үр хөндүүлэхэд хүрсэн зэрэг үр дагавар учирсан байхыг хамааруулан ойлгоно. (Энэхүү тайлбар урьд нь мөрдөгдөж байсан Эрүүгийн хуулийн 112-р зүйлийг тайлбарласан болно)

  Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах

  Хүсэл зоригийнх нь эсрэг хүч хэрэглэж буюу айлган сүрдүүлж, бусдын биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулан, түүнчлэн хохирогчийг тохуурхан доромжилж бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангасан бол 2-5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. (Эрүүгийн хуулийн - 125.1)

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1992.10.13-ны өдрийн 28 тоот тогтоол)


  Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах нь гэмт этгээд хохирогчийг хүчиндэх, түүнтэй эр эмийн ёсоор хурьцал үйлдэх зорилгогүйгээр өөрийн шалиг завхай дур сонирхолдоо хөтлөгдөн бэлгийн харьцааны замаар бус, садар самуун байдлаар, хохирогчийн бие эрхтэнийг тохуурхан доромжлох хэлбэрээр дур хүслээ хангах байдлаар илэрнэ гэж тодорхойлжээ. Эмэгтэйчүүдийн бэлэг эрхтэнийг зэрэмдэглэх нь тарчлаах гэмт хэрэгт хамаарна.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:46 AM | 0 Сэтгэгдэл )

  ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД

  Эрүүгийн хуулийн - 126.1
  Хохирогчид хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлэх, эсхүл бусдын биеэ хамгаалж
  чадахгүй байдлыг далимдуулан хурьцал үйлдсэн бол таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1989.10.1-ны өдрийн 28 тоот тогтоол)


  Хүч хэрэглэж хурьцал үйлдэх гэдэг нь гэмт этгээд хохирогчийн биед гэмтэл учруулах, зодох зэргээр түүний эсэргүүцлийг хүчээр няцааж хурьцал үйлдсэн байхыг хэлнэ.

  Айлган сүрдүүлж хурьцал үйлдэх гэдэг нь гэмт этгээд хохирогчийн зүгээс үзүүлсэн эсэргүүцлийг дарах зорилгоор хохирогч болон түүний садан төрлийн хүмүүст нэн даруй хүч хэрэглэх, ална, хүнд гэмтэл учруулна, шатаана, зодно гэх мзтээр айлган сүрдүүлэх, түгшүүр төрүүлэх, улмаар хохирогчийн амь бие, эрүүл мэндэд бодитой хохирол учруупахаар айлган заналхийлэх замаар хурьцал үйлдсэн байхыг хэлнэ.

  Хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулж хурьцал үйлдэх гэдэг нь
  хохирогч биеийн эрүүл мэнд, санаа сэтгэлийн хувьд өөрт нь тохиолдож байгаа үйл явдлыг ойлгож, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадваргүй буюу эсэргүүцэл үзүүлж чадахгүй байгааг далимдуулж хурьцал үйлдэхийг хэлнэ.

  Хүчингийн гэмт хэргийн объект нь эмэгтэй хүний бэлгийн эрх чөлөө, хүний халдашгүй байдал байдаг учраас хүчингийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн нь хохирогч руу довтолгоо эхэлсэн үеэр төгсгөл болно.

  Хохирогч хүчиндүүлсэн эсэхийг тогтоох гол шинж нь гэмт этгээдийн халдлагын эсрэг тодорхой эсэргүүцэп үзүүлсэн буюу хурьцал үйлдэхийг зөвшөөрөөгүй байдгийг анхаарвал зохино.

  Хүчингийн гэмт хэргийг санаатайгаар эхэлсэн боловч гэмт этгээдийн хүсэл зоригоос үл
  хамаарах шалтгаанаар төгс үйлдэж чадаагшй тохиолдолд гэмт хэрэг үйлдэхээр завдсан хэмээн үзэж хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ. (Энэхүү тайлбар урьд нь мөрдөгдөж байсан Эрүүгийн хуулийн 112-р зүйпийг тайлбарласан болно)

  Эрүүгийн хуулийн - 126.2
  Хүчингийн гэмт хэргийг
 • хохирогчийг тохуурхан даажигнаж, зовоон тарчлааж;

 • хүндэвтэр буюу хүнд гэмтэл учруулж;

 • насанд хүрээгүй хүнийг;

 • бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг үйлдсэн бол таваас дээш арван
  жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.


 • Эрүүгийн хуулийн - 126.3
  Энэ хэргийг онц аюултай гэмт хэрэгтэн, зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл үйлдсэн, уг хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, бусад онц хүнд хор уршиг учирсан, эсхүл бага насны өөрөөр хэлбэл арван дөрвөн насанд хүрээгүй хүүхдийг хучиндсэн бол арван 15-25 хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл цаазаар авах ял шийтгэнэ.

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1992.2.08-ны өдрийн 100 тоот тогтоол)


  Онц хүнд хор уршиг гэдэгт хүнд гэмтлийн улмаас хохирогч байнгын тахир дутуу буюу сэтгэл мэдрэпийн эдгэршгүй өвчтэй болсон, амиа хорлоход хүрсэн, хүүхдээ дутуу төрүүлсэн, үр хөндүүлэхэд хүрсэн зэрэг үр дагавар учирсан байхыг хамааруулан ойлгоно. (Энэхүү тайлбар урьд нь мөрдөгдөж байсан Эрүүгийн хуулийн 112-р зүйлийг тайлбарласан болно)

  Эрүүгийн хуулийн - 125.1
  Хүсэл зоригийнх нь эсрэг хүч хэрэглэж буюу айлган сүрдүүлж, бусдын биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулан, түүнчлэн хохирогчийг тохуурхан доромжилж бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангасан бол 2-5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1992.10.13-ны өдрийн 28 тоот тогтоол)


  Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах нь гэмт этгээд хохирогчийг хүчиндэх, түүнтэй эр эмийн ёсоор хурьцал үйлдэх зорилгогүйгээр өөрийн шалиг завхай дур сонирхолдоо хөтлөгдөн бэлгийн харьцааны замаар бус, садар самуун байдлаар, хохирогчийн бие эрхтэнийг тохуурхан доромжлох хэлбэрээр дур хүслээ хангах байдлаар илэрнэ гэж тодорхойлжээ. Эмэгтэйчүүдийн бэлэг эрхтэнийг зэрэмдэглэх нь тарчлаах гэмт хэрэгт хамаарна.

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1989. 10.13-ны өдрийн 28 тоот тогтоол )


  Хүчиндэх гэмт хэргийн объектив талын шинжийг хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, эсхүл
  хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах хэлбэртэй байхаар заасан учраас хохирогч эмэгтэйд ханилан суухаар амлах, эд зүйл өгөх зэргээр залилан мэхлэх буюу итгэл хүлээлгэсэн байдлыг нь урвуулан ашиглаж хохирогчийн зөвшөөрөлтэй бэлгийн харьцаа тогтоож хурьцал үйлдсэнийг хүчиндэх гэмт хэрэг гэж үзэж болохгүй.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:43 AM | 0 Сэтгэгдэл )

  ХЭНД ХАНДАХ ВЭ?

  Хүчирхийлэл тэр тусмаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн, түүний хохирогч болсон хэн ч гэсэн Хүний Эрхийн Үндэсний Төв (ХЭҮТ)-д хандаж болох юм.

  ХЭҮТ нь орон нутагт 16 салбартай, үүний 1 нь бүсийн төв буюу 4 аймгийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулж байна. Салбар нь Зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүд, салбарын зохицуулагч, зөвлөгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаас гадна зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, нөлөөллийн ажил явуулах баг, үйлчилгээ үзүүлэх төрийн анхан шатны нэгж дээр ажилладаг ажилтнуудын төлөөлөл бүхий Хамтарсан багийг шинээр байгуулан ажиллаж байна.

  ХЭҮТ-ийн дэргэдэх хамгаалах байр нь 1995 онд 4 ортойгоор түрээсийн байранд анх үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Үүнээс хойш 1997 онд 8, 1998 онд 12, 2000 онд 16, 2002 оноос одоог хүртэл 20 ортой болтлоо өргөжлөө. 1998 онд АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Мадлейн Олбрайт Монголд хийсэн айлчлалынхаа үеэр хамгаалах байрны үйл ажиллагааг дэмжин АНУ-ын засгын Газраас туслалцаа үзүүлэхээр болж Монгол дахь Азийн сангаар дамжуулан 6 өрөө байрыг хамгаалах байрны зориулалтаар хугацаагүй эзэмшүүлсэн нь өөрийн байртай болж орны тоогоо нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн.

  Зорилго:
  Үндэсний хэмжээнд түр хамгаалах байрны сүлжээг бий болгоход нөлөөлөх болон эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүчирхийллийг даван туулахад нь чадавхижуулахад хөтөлбөрийн гол зорилго оршино.

  Түр хамгаалах байрын үйлчилгээ


 • Амь, нас эрүүл мэндэд нь аюул заналхийлэл тулгарсан хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг түр хугацаагаар хамгаалан байрлуулна.

 • Үйлчлүүлэгчдэд сэтгэлзүйн болон хуулийн зөвлөгөө өгч тэднийг нөхөн сэргээх, тайвшруулна.

 • Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн дунд дэмжих бүлэг ажиллуулан хүчирхийллийг даван туулахад нь чадавхижуулна.

 • Хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст 1903 утсаар зөвлөгөө өгнө.


 • Хамгаалах байранд байгуулагдсанаас хойш өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 1114 хүүхэд,1221 хүүхэд байрлан амь нас, аюулгүй байдлаа хамгаалуулаад байна.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:41 AM | 0 Сэтгэгдэл )

  ГЭРЛЭГСЭДИЙН ХҮЧИН

  Гэрлэгсэдийн хоорондох хүчингийн гэмт хэрэгт Эрүүгийн хуулийн 126-р зүйлийн дагуу ял
  шийтгэл оногдуулдаг. Гэвч энэ төрлийн гэмт хэрэгт нэг л удаа шийтгэл хүлээлгэж байсан нь энэ хэргийг шийдвэрлэх эрх зүйн орчин боловсронгуй бус, иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг сул учраас ийм төрлийн гэмт хэрэг тохиолдсон ч хууль, шүүхийн байгууллагад гомдол мэдүүлэх нь ховор байгаатай холбоотой юм.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:40 AM | 0 Сэтгэгдэл )

  БОЛЗООНЫ ХҮЧИН

  Энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч нь ихэвчлэн залуу охид байдаг. Хүчирхийлэгч нь
  хохирогчтой болзогч байх ба уулзаж, болзож байх үед гэмт хэрэг үйлдэгддэг. Болзооны хүчин нь хүчирхийлэгчийн эсвэл хохирогчийн орон гэр, орц, зугаа цэнгээний газар, эсвэл унаа машинд голчлон үйлдэгддэг байна.
  Зарим тохиолдолд хүчирхийлэгч үйлдлээ урьдчилан төлөвлөсөн байх ба эсвэл болзооны үеэр хэн нэгнийгээ "буруу ойлгосноос" гэх мэт шалтгаанаар үйлдэгдэх явдал гардаг. Гэтэл ихэнхдээ тухайн хохирогч бэлгийн харьцааны талаар бодоогүй, хүсээгүй байдаг. Энэ тохиолдолд болзож байгаа хоёрын харилцаа эхэндээ нэгдмэл мэт байх боловч энэ хэргийн төгсгөлд эвдрэл хагарлаар дуусдаг. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис энэ төрлийн хүчирхийлэл үйлдэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл болох нь бий.
  Хохирогчийн хүсэл эрмэлзлэлийн эсрэг үйлдэгддэг энэ гэмт хэрэг нь огт танихгүй хүмүүсийн хооронд гардаг хүчингийн хэргээс хор хохирол, аргын хувьд бага ялгаатай ч ихэвчлэн, зэвсэг, хүч хэрэглэн айлгахаасаа илүү итгэлцэл, өөр хоорондын танилын харилцааг ашигласан байдаг.


  Эрх зүйн орчин
  Болзооны хүчингийн гэмт хэргийн тухай тодорхойлолт, гэмт хэргийг шийдэх заалт Монгол улсын Эрүүгийн хуулинд байхгүй. Хохирогч гомдол гаргасан тохиолдолд Эрүүгийн хуулийн 126- р зүйлээр буюу "хүчиндэх" гэмт хэрэг гэж хэрэг үүсгэдэг боловч ихэнх тохиолдолд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд хэрэгсэхгүй болгож байна.

  Улсын дээд шүүхийн тайлбар (1989. 10.13-ны өдрийн 28 тоот тогтоол )


  Хүчиндэх гэмт хэргийн объектив талын шинжийг хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх, эсхүл
  хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй байдлыг далимдуулах хэлбэртэй байхаар заасан учраас хохирогч эмэгтэйд ханилан суухаар амлах, эд зүйл өгөх зэргээр залилан мэхлэх буюу итгэл хүлээлгэсэн байдлыг нь урвуулан ашиглаж хохирогчийн зөвшөөрөлтэй бэлгийн харьцаа тогтоож хурьцал үйлдсэнийг хүчиндэх гэмт хэрэг гэж үзэж болохгүй.

  Хохирогч болзоонд очсоноороо "зөвшөөрсөн" гэж тооцогдож түүнийг буруутгах шалтгаан
  болдог. Иймээс ихэнх тохиолдолд хохирогчийн биеэ авч яваа байдал нөлөөлсөн гэж үзэж, гэмт хэргийг хөнгөрүүлэх буюу хэрэгсэхгүй болгож байна.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:37 AM | 0 Сэтгэгдэл )

  УРАГ ТӨРЛИЙН ХОЛБООТОЙ ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНД ҮЙЛДЭГДЭХ ХҮЧИН

  Ураг төрлийн холбоотой хүмүүсийн хооронд үйлдэгдэх хүчингийн төрөлд өөрийн хамаатан
  садангийн хүн, гэр бүлийн гишүүн нь хүүхдийг бэлгийн сонирхолтойгоор оролдох, үнсэж таалах, эсвэл садар самуун зураг, хэрэгслийг өдөөгч болгон ашиглах, хүч хэрэглэх замаар бэлгийн харьцаанд оруулах хүртэлх үйлдлийг хэлнэ.
  Зарим тлхиолдолд хойд болон үрчилсэн эцэг, түүний төрөл садан зэрэг хүмүүс энэ гэмт хэргийг үйлддэг. Ийм үед ураг төрлийн холбоо сэвтэж байгаагаар зогсохгүй хохирогчоос хэрэгтэнд хүлээлгэж буй итгэл хөсөрдөж байгаа хэрэг юм.

  Ураг төрлийн хүмүүсийн хооронд үйлдэгдэх хүчин
  Хүчирхийлэгч
 • Гэр бүлийн гишүүн бөгөөд өөрийн цусан төрлийн хүн болох эцэг, ах, нагац, авга, өвөө г.м байдаг.

 • Гэр бүлд гишүүн болсон хойд болон үрчилсэн эцэг, тэдний төрөл садан, асрамжлагч.

 • Ихэвчлэн насанд хүрсэн буюу тухайн хохирогчоос насны хувьд нэлээд ах байдаг.


 • Хохирогч
 • Хохирогчдын ихэнх нь бага насны хүүхэд байдаг.

 • Хохирогчийг хүүхэд наснаас нь насанд хүртэл нь олон жилийн турш хүчиндэж байсан тохиолдол олон байдаг.


 • Хохирогч дуугуй байх хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Үүнд:
  Самгардаж эргэлзэх- Хэрэв хохирогч бага насны хүүхэд бол уг үйлдэл нь түүний эрхэнд халдаж байгааг ойлгохгүй байж болно. Мөн дотны энхрийлэл, хүчирхийлэл хоёрын ялгаа мэдэхгүй, мэдсэн ч болсон явдлыг илэрхийлэх чадваргүй байж болно.

  Гэмших - Хохирогч нь өөрийн буруугаас ийм зүйл болсон хэмээн итгэж гэмшдэг. Зарим нь бэлэг эсвэл таашаал авсандаа гэмшиж, зөрчилдөөнд ордог.

  Заналхийлэл, сүрдүүлэг - Энэ нь үг хэлээр илэрдэг. Хэрэв мэдэгдвэл өөрийг нь болон гэр бүлийн гишүүдээс нь хамгийн хайртай хүнийг нь ална гэх мэтээр заналхийлдэг. Хохирогч нь бие даах чадваргүй, хэрэгтэн нь эрх мэдэл, нөлөө бүхий хүн байдгаас ямар нэгэн аюултай зэвсэг хэрэглээгүй байсан ч заналхийлэп болон сүрдүүлэг нь үйлчилдэг.

  Бодитой бие махбодийи хүчирхийлэл - Зарим хэрэгтэн хохирогчийг чимээгүй байлгахын тулд зодох, хүлэх г.м хүч хэрэглэдэг.

  Гэр бүл - Гэр бүл чимээгүй байх бас нэгэн шалтгаан болдог. Зарим тохиолдолд гэр бүлийнн нэр төрийг хамгаалж байна гэсэн нэрийн дор гэмт хэргийг мэдсэн ч ил гаргадаггүй.

  Иргэн М. төрсөн охин Н.-ээ 1 настайгаас нь эхлэн бэлгийн харьцаанд оруулж, удаа дараа жирэмсэн болгон үр хөндүүлж байсан байна. Уг гэмт хэргийг илрэх үед охин Н. нь жирэмсэн, бэлгийн замын халдварт өвчтэй байв. Бодит баримт, ХЭҮТ, 2001 он  Хүчингийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа ураг төрлийн холбооны хэлбэр:

  Эцэг нь (төрсөн болон хойд) - охиноо хүчиндэх. Энэ нь хамгийн түгээмэл бас тодорхой хэмжээгээ мэдээлэгдэж байдаг хэлбэр юм.

  Төрөл саднаа хүчиндэх. Жишээ нь: өвөө нь ач, зээгээ, авга, нагац ах нь ах эгч, дүүгийнхээ хүүхдийг хүчиндэх г.м орно.

  Төрсөн ах дүүгээ хүчиндэх. Өргөн тархсан ч ихэнхдээ мэдээлэгддэггүй. Ихэнх тохиолдолд хүүхдүүд бэлгийн сонирхолд автан тоглоомын хэлбэрээр үйлдэгддэг байна.

  Хэнтий аймгийн харьяат 36 настай Э. өөрийн төрсөн дүү 13 настай А.-г удаа дараа айлган хүчирхийлж байжээ. Тэрээр эл хэргийг үйлдэхдээ гэртээ хүнгүй үед болон хөдөө хээр аваачин хүчирхийлдэг байжээ. Энэ хэргийг Хэнтий аймгийн шүүх хянан хэлэлцээд 5 жилийн хорих ялыг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Бодит баримт, ХЭҮТ. 2001 он  Ээж нь охиноо, аав нь хүүгээ, ээж нь хүүгээ, үр хүүхдүүд нь эцэг эхээ хүчиндэх гэх мэт хүчингийн гэмт хэргийн хэлбэр ч тохиолддог байна.
  Гэр бүлийн болон ойр дотны хүмүүстээ хүчиндүүлэх нь илүү их сэтгэл зүйн дарамт авчирдаг. Танихгүй хүнд хүчиндүүлсэн тохиолдолд ар гэрийнхэн болон ойр дотны хүмүүсийн дэмжлэг тусламжийг авах боломжтой байдаг бол ураг төрлийн холбоотой хүндээ хүчиндүүлсэн хохирогч ингэж чаддаггүй. Хүчирхийлэгч нь хохирогчийн гэр бүлийн нэг гишүүн төдийгүй тэдэнд зааж сургаж байдаг ахмад настан байдаг тул хүүхдийг хэцүү байдалд оруулдаг. Энэ хэргийг үйлдэгч нь гэр бүл дэх итгэлцлийг буруугаар ашиглаж, өөрийн хүч, байр сууриараа далайлгаж, гэмт үйлдэлдээ гэр бүлийн засаглалыг гол зэвсгээ болгодог байна.

  Энэ гэмт хэрэг нь хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх аргаар үйлдэхээсээ илүү сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэх, ятгах, итгүүлэх, хуурах аргыг ихэвчлэн ашигладаг байна. Хэрэг үйлдсэнийхээ дараа хариуцлага хулээхгүйн тулд ямар нэгэн зүйл авч өгөхөөр амлах, хохирогчийн чухам юунаас айдгийг сайн мэддэг учраас айдсыг нь ашиглах, үгүй бол түүнд асар их итгэл хүлээлгэж байгаа хүний дүрээр зөвхөн бидний нууц хэмээн үнэмшүүлдэг байна. Хэргийг ингэж нууцалснаар хэрэгтэнг үйлдлээ олон дахин давтан үйлдэх боломж олгодог байна.

  Эрх зүйн орчин
  Ураг төрлийн холбоотой хүмүүсийн хооронд үйлдэгдсэн хүчингийн гэмт хэргийг зохистой
  шийдвэрлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй байна. Уг гэмт хэрэг илэрсэн тохиолдолд
  хүчингийн гэмт хэрэг гэж Эрүүгийн хуулийн 126-р зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээлгэдэг.
  Харин бага насны, өөрөөр хэлбэл 14 насанд хүрээгүй хүүхдийг хүчиндсэн бол 15-25 жил хүртэл хугацаагаар хорих буюу цаазаар авах ялаар шийтгэхээр Эрүүгийн хуулийн 126-р зүйлийн 3-т заасан байдаг.
  Энэхүү заалт нь гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгдсэн бага насны хүүхдийг хүчиндсэн гэмт хэргийг нуун дарагдуулах бодитой нэгэн нөхцлийг бүрдүүлж байна. Ураг төрлийн холбоотой хүнээ цаазлуулах, олон жилээр хориулахаас цээрлэж, өвөө, эцэг, нөхөр, ахынхаа хийсэн хэргийг аргагүйн эрхэнд нуун дарагдуулах буюу хувийн арга хэмжээ авах байдлаар өнгөрөөхийг илүүд үздэг нь ХЭҮТ-д хуулийн зөвлөгөө авахаар хандагсдын хүсэлтээс харагдаж байсан юм. Ийм байдал нь хүчин үйлдэгчийн гэмт үйлдлийг өөгшүүлж, уг гэмт хэрэг олон жилийн турш далд хэлбэрээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.

  Labels:


  ( Дэлгэрэнгүй... | Нийтлэгч: Suree | 6:28 AM | 1 Сэтгэгдэл )

  Мэдээ, мэдээлэл


  Архив